Friday Digital Design Oy

AdWords - Parempia Liidejä hakukonemarkkinoinnin avulla

AdWordsin avulla tavoitat asiakkaat juuri silloin kun he etsivät palveluasi. Tämä tarkoittaa enemmän myyntiä ja parempia asiakkaita.

Kohdennettu hakusana- ja Display-mainonta on kustannustehokasta ja seurattavaa. Tulokset näkyvät reaaliajassa.

Tuloksellista mainontaa

Hyvien tulosten saavuttaminen verkkomarkkinoinnin avulla ei ole ihan niin helppoa kuin usein annetaan ymmärtää. Se vaatii pitkäjänteisyyttä ja ammattitaitoa. Hyvä kampanja on oikein kohdistettu, jotta kulut pysyvät kurissa ja oikeat ihmiset oikealla alueella näkevät mainoksesi. Hyvin kohdistettu kampanja on tehokas ja tuottaa haluttuja tuloksia.

Digitaalisessa hakusanamainonnassa maksat vain silloin kun potentiaalinen asiakas klikkaa mainostasi ja tulee sivustollesi. Klikkauksen hinta ja sijainti hakutuloksissa määräytyy usean kriteerin perusteella. Tärkeimpinä ovat mainosten ja laskeutumissivujen korkea laatu.

Hakusanamainonta

Hakusanamainonnalla tarkoitetaan Googlen hakutulosten yhteydessä näytettäviä tekstimainoksia. Mainokset liittyvät käyttäjän tekemään hakuun ja siis liittyvät häntä kiinnostavaan aiheeseen. Jos mainoksesi vetoaa käyttäjään hän klikkaa sitä ja päätyy sivustollesi. Hakusanamainonnan ROI on hyvin optimoidussa kampanjassa tyypillisesti erittäin korkea. Maksat vain sivustollesi saapuvista ihmisistä, et mainoksen näyttämisestä kuten esim. printtimainonnassa.

Hyvin toteutettu hakusanamainonta on tehokasta ja tuottavaa. Me mittaamme mainonnan laatua ja raportoimme siitä sinulle sovituin aikavälein. Lisäksi analysoimme kampanjan toimivuutta ja puutumme siihen tarvittaessa.

Display mainonta

Google Display mainonta, eli näyttömainonta eroaa hakusanamainonnasta siinä että mainokset ovat visuaalisia ja niitä näytettään Googlen Display -verkostossa olevilla sivustoilla. Näyttömainonnan avulla tavoitat yli 90% suomalaisista internetin käyttäjistä.

Mainokset voidaan totetuttaa kuva-, banneri-, tai tekstimainoksina. Display kampanjan kohdistettavuus on parempi kuin hakusanaminonnan. Lisäksi mainosten visuaalisuus tehostaa myyntiä. Mainokset voivat olla dynaamisia ja jopa vuorovaikkuteisia.

Dynaamisissa mainoksissa  sivustollasi käyneille ihmisille näytetään heidän katselemiaan tuotteita tai palveluita muilla sivustoilla.

Vuorovaikkuteisten Lightbox-mainosten avulla potentiaaliset asiakkaasi voidaan sitouttaa brändiisi näyttävästi. Lightbox mainos voi laajentua koko näytön kokoiseksi kun käyttäjä vie hiiren sen päälle tai klikkaa sitä mobiilissa. Mainos voi sisältää esim. videoita tai tuotegalleria.  

Laskeutumissivut

Kunnolliset laskeutumissivut ovat tärkeässä roolissa onnistuneessa markkinoinnissa. Kun laskeutumissivut ja mainokset on optimoitu vastaamaan juuri tiettyä hakua, tuloksia on helpompi saavuttaa. Usein tämä jätetään huomiotta ja liikenne ohjataan etusivulle.

Tästä seuraa montakin ongelmaa. Potentiaalinen asiakas ei välttämättä jaksa ruveta etsimään hakemaansa tuotetta sivustolta vaan poistuu. Jos asiakas saapuu mainoksesta laskeutumissivulle, jossa on hakuun liittyvää sisältöä, niin asiakkaan on luontevaa jatkaa asian tutkimista sivustollasi.

Responsiiviset ja relevantit laskeutumissivut laskevat mainonnan kuluja sekä nostavat tehokkuutta. Adwords antaa avainsanoille laatupisteitä joiden avulla määritellään niiden hinta. Laskeutumissivut ovat yksi tekijä laatupisteitä määriteltäessä.

Avainsanat

Oikeiden avainsanojen löytäminen on toimivan kampanjan edellytys. Avainsanojen tulisi auttaa potentiaalista asiakasta löytämään tuotteesi tai palvelusi.

Oikeiden avainsanojen löytämiseksi täytyy tunnistaa eri asiakkaiden tarpeet. Jos asiakas tekee alustavaa tutkimusta häntä kiinnostavasta tuotteesta tai jos hän on liikkeellä ostamisaikeissa pitäisi hänelle näyttää eri mainos ja ohjata hänet eri laskeutumissivulle.

Avainsanoja osuvuutta voidaan säätää siten että mainoksesi näkyvät vain tietyissä, tarkoissa hauissa tai niin että ne näkyvät laajalle yleisölle. Usein uusi kampanja kannattaa aloittaa laajalla yleisöllä ja analysoida eri avainsanojen toimivuutta. Kampanjan edetessä huonosti toimivat avainsanat tiputetaan pois ja mainosten näkymistä keskitetään parhaiten toimiville avainsanoille.

Negatiivisten avainsanojen avulla voidaan sulkea mainosten näkyminen pois jos haussa esiintyy tietty avainsana. Näin voidaan suodattaa epäolennaiset haut pois.

Mainonnan kohdistaminen

Jotta mainnonnasta saadaan tehokasta ja toimivaa on mainosten oikea kohdistaminen tärkeää osata. Hyväkin kampanja on mahdollista pilata jos mainokset on kohdistettu väärin.

Mainosten näkyvyyttä hakusanamainonnassa voidaan kohdistaa avainsanojen, alueen, kielen, laitetyypin mukaan ja uudelleenmarkkinointiyleisöjen avulla.

Näyttömainonnassa kohdistusmahdollisuuksia on enemmän. Google Display verkostossa  mainoksia voidaan kohdistaa automaattisesti asiayhteyden mukaan, avainsanojen, aiheiden, alueen, kielen, sijoitteluun, käyttäjäryhmiin ja eri laitteiden mukaan.

Uudelleenmarkkinointi

Uudelleenmarkkinointi (Remarketing) on tehokas tapa näyttää mainoksia ihmisille jotka ovat jo vierailleet sivustollasi. Osa ihmisistä lähtevät sivustoltasi ostamatta mitään tai jättämättä yhteystietojaan. Uudelleenmarkkinoinnin avulla voit tavoittaa heidät uudelleen kun he selailevat muita sivustoja. Mainokset näkyvät Google Display verkostossa.

Dynaamisen uudelleenmarkkinoinnin avulla mainoksiin voidaan liittää tuotteita tai palveluja joita käyttäjä on selaillut sivustollasi. Tämä on tehokas tapa muistuttaa kävijöitä tuotteistasi tai palveluistasi. Näin he todennäköisemmin ostavat sivustoltasi tai jättävät yhteystietonsa sinulle.

Remarketing yleisöjen valinnassa kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Välttämättä ei ole järkevää näyttää mainoksia kaikille sivustolla vierailleille ihmisille. Usein kannattaa vähintäänkin erotella eri ryhmiin ne ihmiset jotka ovat jo tehneet ostoksia tai jättäneet yhteystietonsa sekä ne jotka ovat vain selailleet sivuja.

Näin voidaan markkinoida esim. verkkokaupasta jo ostaneelle asiakkaalle lisää hänelle sopivia tuotteita.

Uudelleenmarkkinoinnin avulla voidaan tavoittaa myös täysin uusia asiakkaita. Näyttömainonta voidaan kohdentaa samankaltaiseen yleisöön kuin sivustolla käyneet ihmiset. AdWords luo automaattisesti samankaltaisia yleisöjä vertailemalla sivustolla kävijöiden kiinnostuksen kohteita ja piirteitä potentiaalisiin uusiin asiakkaisiin. Näin esimerkiksi mainontaa voidaan kohdistaa samankaltaisille ihmisille kuin ne jotka ostivat tuotteita verkkokaupasta.

Don’t optimize for conversions, optimize for revenue. Neil Patel