Friday Digital Design Oy

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena  on edistää  vuorovaikutusta  kaikkien  niiden  ammattikuntien välillä, jotka ovat vastuussa haavapotilaiden  ennaltaehkäisytyöstä  ja  kokonaisvaltaisesta  hoidosta,  sekä haavanhoidon kehittämis-, tutkimus- ja opetustyöstä, sekä kehittää  yhteistyötä  Pohjoismaisten,  Eurooppalaisten  ja  kansainvälisten  vastaavien  yhdistysten kanssa.

Yhdistyksellä 2800 aktiivista jäsentä

Haavapäivillä yli 1000 kävijää vuosittain

Sivuilla 6000 kävijää kuukaudessa

Mobiililaitteita on jo lähes 60% suomalaisista. Verkkohauista jo kolmasosa tehdään juuri mobiiliaiteilla.

Sivut toteutettiin responsiivisena, jotta ne toimisivat tietokoneen lisäksi nykypäivän monipuolisissa päätelaitteissa. Suomalaisilla on keskimäärin 2,7 laitetta, joilla he käyttävät verkkopalveluita. Se on enemmän kuin koskaan ennen ja nykyaikaisten verkkosivujen on vastattava tähän muutokseen. SHHY:n sivustolla mobiilikäyttäjiä on 19%.

Täysin uusittujen verkkosivujen lisäksi teimme SHHY:lle ilmoittautumisjärjestelmän vuosittain järjestettäville Valtakunnallisille Haavapäiville. Uusi järjestelmä luo PDF-muotoiset laskut suoraan tilaajan sähköpostiin.

» www.shhy.fi

Whenever a doctor cannot do good, he must be kept from doing harm. Hippocrates